top of page
Campfire

LYHYTTERAPIA

Lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua elämän haastaviin tilanteisiin. Lyhytterapiassa asiakas pääsee keskustelemaan ajankohtaisista haasteistaan nopeastikin, eikä tulijalla tarvitse olla lääkärin lähetettä tai diagnoosia. 


Lyhytterapiassa voidaan käsitellä monenlaisia elämän pulmakohtia ja kriisejä: muun muassa jaksamisen ongelmia, ahdistuneisuutta, parisuhteen tai perheen ongelmia, työhön ja opiskeluun liittyviä paineita ja uupumusta, itsetunto-ongelmia tai vaikkapa yksinäisyyden tuomaa lastia. Asioita, jotka eivät välttämättä vaadi pitkää hoitosuhdetta, vaan ennemminkin rinnalla kulkijaa sekä näkökulmien ja mahdollisuuksien avaajaa. Keskustelua ja asioiden punnitsemista ammattilaisen kanssa. 


Lyhytterapia on myös ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden kentällä. Se sopii mielen oireiluun, joka ei ole vielä pahoin kriisiytynyt tai kroonistunut. Lyhytterapiassa keskitytään pääasiassa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, menneisyyttä käsitellään vähemmän. 


Muutamakin käynti voi riittää

Lyhytterapiakäyntejä on 1–20 kertaa, asiakkaan tarpeen mukaan. Asiakasta tuetaan itseymmärryksen kasvamisessa. Häntä autetaan löytämään omat kykynsä ja voimavaransa sekä hyödyntämään niitä parempaa tulevaisuutta rakentaessa. Joskus muutos tai mielen solmun aukeaminen voi tapahtua nopeastikin. Tutkitusti muutamakin lyhytterapiakerta voi riittää. 


Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa. Jos lyhytterapia ei ole asiakkaalle riittävä hoitomuoto, ohjaamme asiakkaan eteenpäin lääkärille tai psykoterapeutille. Lyhytterapeutit toimivat eettisten ohjeiden mukaan ja mielellään yhteistyössä kaikkien alan asiantuntijoiden kanssa. 


Luottamuksellinen suhde 

Kaikki tapaamisissa käsitellyt asiat ovat täysin luottamuksellisia. Lyhytterapeutin tekemät muistiinpanot tai harjoitukset säilytetään lukitussa paikassa, eivätkä ne ole ulkopuolisten saatavilla. Lyhytterapeutti ei  kirjaa muuta kuin välttämättömät muistiinpanot lyhytterapiasta sen keston ajan. 


Lyhytterapeutit eivät ylläpidä rekisteriä eivätkä kirjaa tietoja OmaKantaan. Lyhytterapia ei kuulu Kela-korvauksen piiriin. Kela-tuettua lyhytpsykoterapiaa tarjoavat vain psykoterapeutit. Lyhytkestoisuutensa ansiosta lyhytterapia on todettu asiakkaalle kustannustehokkaaksi terapiamuodoksi.

bottom of page