top of page
minä luonnossa – kopio.jpg

LYHYESTI MINUSTA

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Annastina Lepistö tukenasi

Ihmisten hyvinvoinnin ja itsetietoisuuden lisääminen kiinnostavat minua erityisesti.  Vuorovaikutukseen liittyvät asiat, kuten jokaisen henkilökohtaiset ennakkoluulot, asenteet ja erilaiset uskomukset, ovat minulle sydämen asia ja tutkin niitä mielelläni kanssasi.  On mielenkiintoista huomata, että kaikki ajatukset, joita mieleemme tulee, eivät olekaan välttämättä totta, vaikka se sillä hetkellä siltä tuntuisikin.  On hyödyllistä ajoittain pysähtyä tutkimaan omia ajatuksiaan ja jopa hieman haastaa niitä. 

Olen pohtinut paljon riittävän varhaisen avun ja tuen mahdollisuuksia sairauslomien vähentäjänä. Usein elämässä kuormitusta tulee yhtäaikaisesti monesta paikasta (esimerkiksi: kotoa, työstä, ihmissuhteista) ja on mielestäni normaalia, että jossakin vaiheessa kuormituksen kasvaessa ihmisen mieli alkaa reagoida erilaisin tavoin. Tulee uupumusta, väsymystä ja asiat alkavat tuntua masentavilta ja ahdistavilta ja niin edelleen. Joskus muutamakin kerta keskustelua jonkun kanssa auttaa löytämään omia voimavaroja ja keinoja parantaa omaa jaksamista. 

Asioiden katsominen erilaisista näkökulmista on minulle luontaista ja se voi tuoda monenlaisia oivalluksia itseen ja maailmaan liittyen. 

Terapiaopintoihini liittyen tein harjoitustunteja asiakkaiden kanssa, joilla oli muun muassa masennusta, ahdistusta ja sosiaalisten tilanteiden pelkoa. Perehdyin myös erilasiin yritysten kehityskeskustelumalleihin ja räätälöin siitä oman, ratkaisukeskeisen version. 


Koulutus:

  • Sosionomi (amk)

  • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (60 op)

  • Luontolähtöiset menetelmät (10 op)

  • Mind body bridging, 1. vaihe


Työkokemus:

  • Kuntouttavan työtoiminnan valmennus

  • Motivaatiovalmennukset

  • Hyvinvointiin liittyvät ryhmävalmennukset

  • Pienen hetken toimin lastentarhanopettajana

  • Kehitysvammaisten ohjaaminen ja hoitaminen

  • Psykiatrisen sairaalan sosiaalityö, sijaisuus

Tietoja minusta: About Me
bottom of page